Økonomi

Undersøgelsen har fået økonomisk støtte fra Københavns Universitet, Region Hovedstadens Psykiatri, Aarhus Universitet og Lundbeck Fonden til projektudgifter og løn til forskere. Fonden Beatrice Surovell Haskell Fund for Child Mental Health Research of Copenhagen har bidraget med støtte til udgifter til transport og forplejning.