Vigtigt om forskningen

De læger og psykologer, som laver undersøgelsen, ved ikke, om du på et tidspunkt har haft psykiske problemer eller ej og taler derfor heller ikke med dit barn om det. Alle læger og psykologer har tavshedspligt.

Før du beslutter dig for at deltage i undersøgelsen, skal du fuldt ud forstå, hvad undersøgelsen går ud på, og hvorfor vi gennemfører den. Vi vil derfor bede dig læse denne folder grundigt igennem. Formålet med den indledende samtale om undersøgelsen er at uddybe denne deltagerinformation, og du kan til en hver tid stille spørgsmål.

Det skal understreges, at deltagelse i undersøgelsen er frivillig. Hvis der er dele af undersøgelsen, som du eller barnet ikke ønsker at deltage i, kan de springes over. Du kan til en hver tid trække dig ud af undersøgelsen uden grund og uden at det vil få konsekvenser for din eller dit barns eventuelle behandling fremover. I undersøgelsens resultater er du og dit barn anonyme. Vi er uafhængige af andre instanser, læger, hospitaler, kommuner osv.

Du har ret til betænkningstid og behøver ikke at svare samme dag. Hvis du beslutter dig for at deltage i undersøgelsen, skal du underskrive en samtykkeerklæring.